Domini: www.vilanovaenlinia.cat
Titular: Ajuntament de Vilanova del Camí
Adreça: Pl. del Castell, 1, 08788 - Vilanova del Camí (Barcelona)
Telèfon: 93 805 44 22
Fax: 93 805 42 90
Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
C.I.F: P-0830300-J
Dades registrals: Registre d'ens locals de la Generalitat de Catalunya

En aquest espai, l'usuari, podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ com a responsable d'aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ com a responsable d'aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels seus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels seus usuaris.

Aquest web, per tant, compleix rigorosament amb La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Condicions generals d'ús

Les presents condicions generals regulen l'ús (incloent el simple accés) de les pàgines del web, integrants del lloc web de AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ inclosos els continguts i serveis posats a disposició a elles. Tota persona que accedeixi a la web, AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ ( "usuari") accepta sotmetre a les Condicions Generals vigents en cada moment del portal vilanovaenlinia.cat

Dades personals que recaptem i com ho fem

Podeu trobar tota la informació a la secció Política de privacitat i condicions generals

Compromisos i obligacions dels usuaris

L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ. D'aquesta manera, l'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l'ordre públic.

Queda prohibit l'ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte als continguts d'aquesta web, es prohibeix:

- La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la meva autorització com a legítim titular;
- Qualsevol vulneració dels drets del prestador o de AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ com a legítim titular;
- La seva utilització per a finalitats comercials o publicitàries.

En la utilització del web vilanovaenlinia.cat l'usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal vilanovaenlinia.cat o que impedeixi, de qualsevol forma, la normal utilització del web vilanovaenlinia.cat

No obstant, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics ( programari i maquinari) de l'usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ posa tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d'aquests elements nocius.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l'usuari a AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ, assumint aquesta totes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d'acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades. La comunicació entre els usuaris i AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ utilitza un canal segur.

Plataforma de resolució de conflictes

Posem també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d'AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ.

L'usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d'autor i altres drets legítims, d'acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d'Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s'ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d'un determinat contingut al web, haurà de notificar aquesta circumstància a AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ indicant:

- Dades personals de l'interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l'interessat.
- Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l'acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Enllaços externs

Les pàgines del web vilanovaenlinia.cat poden proporcionar enllaços a altres llocs web i continguts que són propietat de tercers, però en cap cas AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ es fa responsable del contingut d'aquests llocs web

Exclusió de garanties i responsable

AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol tipus que es puguin derivar de:

- La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts;
- L'existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts;
- L'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
- La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin derivar de l'ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles

Contacte

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ, si us plau dirigiu-vos a vilanovacvilanovadelcami.cat

 

Aquest Avís legal ha estat actualitzat per darrera vegada el 01/03/2019